In de ban van de evenementenlobby: Resultaten Fieldlab Evenementen onbruikbaar. Kosten: €2,7 miljoen

Silhouetten van hoofden en zwaaiende, opgeheven handen in een menigte bij een concert. Paars en geel licht vanaf het podium zijn zichtbaar in de achtergrond.

Lobbyen voor de evenementensector

“We staan sterk door (…) gezamenlijk op te trekken in de lobby in Den Haag.”

Tweettekst van @FieldlabEvents: “Den Haag — De evenementenbranche probeert woensdag het kabinet met een eigen plan te overtuigen om op een veilige manier meer mogelijk te maken. De bedrijfstak wordt al maandenlang keihard geraakt door coronamaatregelen.”
Een tweet van @FieldlabEvents, 7 oktober 2020

Lobbywerk verkocht als onderzoek

Kabinet presenteert Fieldlab Evenementen als onderzoek

Mona Keijzer (demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) staat op een podium in blauw-wit licht. Aan de ene zijde een roze banner met daarop de tekst ‘Back 2 Live’, aan de andere zijde een gele leunstoel. Achter de spreker een groot, rood scherm waarop de beeltenis van Mona Keijzer vergroot wordt getoond.
Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, tijdens het Fieldlab Evenementen-congres ‘Back 2 Live’ in Utrecht op 15 februari 2021

de Rijksoverheid was bereid om speciaal een wetswijziging door te voeren én miljoenen aan belastinggeld beschikbaar te stellen, om zichzelf te laten lobbyen

Wetenschap wel vaker dekmantel voor lobbyen

Waarom lobbyen democratie ondermijnt

Waarom lobby-wetenschap onbetrouwbaar is

Waarom het onderzoek van Fieldlab Evenementen onbruikbaar is

Organogram van Fieldlab Evenementen. Op de bovenste rij: Sector ↔︎ Stuurgroep ↔︎ Ministeries, RIVM, Veiligheidsregio’s, GGD, Etc. Twee rij: ClickNL ↔︎ Programmateam ↔︎ Expertisegroep. (De stuurgroep stuurt het programmateam aan.) Derde rij: Onderzoeksteams. (Het programmateam stuurt de onderzoeksteams.) Vierde rij: Evenementen. (De onderzoeksteams sturen de evenementen.)
Organogram van Fieldlab Evenementen , waarbij het programmateam de onderzoeksteams aandrijft

Onderzoeksmanipulatie door Fieldlab Evenementen

#1: Conclusies ongefundeerd, volgen niet uit onderzoek

Tekst in vette oranje hoofdletters: “Fieldlab: Met testen vooraf kunnen theaters veilg open“
Theaterkrant, 11 april 2021
Tekst: Indoorevenementen waarbij het publiek voornamelijk op één vaste plek zit, kunnen zo snel mogelijk weer plaatsvinden. Oók als er veel coronabesmettingen zijn. Dat concludeert Fieldlab Evenementen op basis van de eerste experimenten.
Het Parool, 11 april 2021
Tekst: “Onderzoekers Fieldlab na resultaten testevents: sta congressen en theater weer toe”
Volkskrant, 11 april 2021
Tekst: “Fieldlab: evenementen onder voorwaarden veilig, 1,5 meter loslaten”
NOS Nieuws, 11 april 2021
Witte tekst over een achtergrondbeeld van een zaal met een volle tribune met publiek. Tekst: “Fieldlab stelt voor zitevenementen ‘zo spoedig mogelijk’ weer toe te staan”
Nu.nl, 11 april 2021
Tekst: “Buitenevenement als voetbalwedstrijd kan veilig met helft publiek, zegt Fieldlab”
NOS Nieuws, 28 april 2021
Tekst: “Fieldlab-conclusie hoopgevend: ‘Mogelijk 50 tot 75 procent bezetting in de stadions’”
Twente Insite, 28 april 2021
Tekst: “Fieldlab: Sportwedstrijden met halfvol stadion onder voorwaarden prima te doen”
AD, 28 april 2021

#2: Ongewenste besmettingsdata weggewuifd

#3: ‘Hoofdwetenschapper’ teruggefloten

Rechtvaardiging Fieldlab Evenementen afwezig

--

--

--

chrismeyns.xyz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Chris Meyns

Chris Meyns

chrismeyns.xyz

More from Medium

Don’t chase….

Virat Kohli — One of the Finest Captain of All Time

LOST POETS ON THE LOOSE & SLEEPING INTERLOCUTORS

“I need ammunition, not a ride” — Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy refusing the US’s offer…