In de ban van de evenementenlobby: Resultaten Fieldlab Evenementen onbruikbaar. Kosten: €2,7 miljoen

Silhouetten van hoofden en zwaaiende, opgeheven handen in een menigte bij een concert. Paars en geel licht vanaf het podium zijn zichtbaar in de achtergrond.

Lobbyen voor de evenementensector

Lobbyisten (ook wel eufemistisch ‘belangenbehartigers’ genoemd) worden in de Gedragscode Integriteit Rijk aangeduid als zij “die besluitvorming proberen in hun voordeel te beïnvloeden.” (Staatscourant 2019 nr. 71141, 31 december 2019, p. 12) Lobbyen is dus het proberen te beïnvloeden van besluitvorming in het voordeel van de groep waarvoor gelobbyd wordt.

“We staan sterk door (…) gezamenlijk op te trekken in de lobby in Den Haag.”

Noch de Alliantie van Evenementenbouwers, noch het Eventplatform, is een onderzoeksorganisatie. Beide vertegenwoordigen de belangen van hun deel van de evenementensector. Ze lobbyen voor de evenementenbranche.

Tweettekst van @FieldlabEvents: “Den Haag — De evenementenbranche probeert woensdag het kabinet met een eigen plan te overtuigen om op een veilige manier meer mogelijk te maken. De bedrijfstak wordt al maandenlang keihard geraakt door coronamaatregelen.”
Een tweet van @FieldlabEvents, 7 oktober 2020

Lobbywerk verkocht als onderzoek

Fieldlab Evenementen is dus een lobbygroep voor de evenementenbranche, geen onderzoeksorganisatie. Toch was het onder het mom van ‘onderzoek’ dat Fieldlab Evenementen toestemming kreeg om vanaf midden februari 2021 reeksen grootschalige evenementen te organiseren waarbij corona-richtlijnen (zoals afstand houden, mond-neusmasker dragen) genegeerd worden. Dit was aan het begin van de derde golf van coronabesmettingen in Nederland, toen er dagelijks tenminste tussen de 2.701 en 9.611 nieuwe bevestigde besmettingen bijkwamen. Hoe zit dat?

Kabinet presenteert Fieldlab Evenementen als onderzoek

Niet alleen Fieldlab Evenementen zelf, maar ook leden van het (inmiddels demissionaire) kabinet zetten deze organisatie neer als een onderzoeksprogramma.

Mona Keijzer (demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) staat op een podium in blauw-wit licht. Aan de ene zijde een roze banner met daarop de tekst ‘Back 2 Live’, aan de andere zijde een gele leunstoel. Achter de spreker een groot, rood scherm waarop de beeltenis van Mona Keijzer vergroot wordt getoond.
Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, tijdens het Fieldlab Evenementen-congres ‘Back 2 Live’ in Utrecht op 15 februari 2021

de Rijksoverheid was bereid om speciaal een wetswijziging door te voeren én miljoenen aan belastinggeld beschikbaar te stellen, om zichzelf te laten lobbyen

Wetenschap wel vaker dekmantel voor lobbyen

Is het merkwaardig dat een lobbygroep haar activiteiten zo makkelijk kan verkopen als ‘onderzoek’? Gedragswetenschappelijk onderzoek nog wel? Niet wanneer we dit alles in perspectief plaatsen. Dan is er weinig vreemds aan dat lobbygroepen de mantel van de wetenschap gebruiken om geloofwaardigheid te winnen.

Waarom lobbyen democratie ondermijnt

Lobbyen is strikt genomen niet illegaal. Toch brengt lobbyen serieuze problemen met zich mee. Als eerste voor de democratie. Zoals organisaties als Transparency International Nederland en Lobbywatch NL hebben aangekaart, kan lobbyen wél democratie-ondermijnend werken. Wanneer lobbyen slaagt, dan lukt het niet-democratisch-verkozen groepen om overheidsbeleid in hun eigen voordeel te beïnvloeden, in plaats van in het algemeen belang.

Waarom lobby-wetenschap onbetrouwbaar is

Een tweede probleem met lobbyen zit ‘m in de data.

Waarom het onderzoek van Fieldlab Evenementen onbruikbaar is

Waar in standaardvoorbeelden van industrie-ondersteunings-bias er nog de schijn wordt opgehouden van onafhankelijke wetenschap, wordt dit door Fieldlab Evenementen niet eens meer gepoogd. Het is hier niet eens zo dat de evenementensector onafhankelijk onderzoek ondersteunt. Nee, naar eigen zeggen, doet Fieldlab Evenementen — de lobbygroep — het onderzoek; zij is hier de aansturende partij. (Waar verschillende Nederlandse wetenschappers bereid zijn geweest hun naam aan te verbinden.)

Organogram van Fieldlab Evenementen. Op de bovenste rij: Sector ↔︎ Stuurgroep ↔︎ Ministeries, RIVM, Veiligheidsregio’s, GGD, Etc. Twee rij: ClickNL ↔︎ Programmateam ↔︎ Expertisegroep. (De stuurgroep stuurt het programmateam aan.) Derde rij: Onderzoeksteams. (Het programmateam stuurt de onderzoeksteams.) Vierde rij: Evenementen. (De onderzoeksteams sturen de evenementen.)
Organogram van Fieldlab Evenementen , waarbij het programmateam de onderzoeksteams aandrijft

Onderzoeksmanipulatie door Fieldlab Evenementen

Een aanvullende reden dat de situatie met Fieldlab Evenementen nog modderiger is dan bij gangbare vormen van industrie-ondersteunings-bias, is dat Fieldlab Evenementen bovenop alle methodologische tekortkomingen ook nog eens de communicatie van haar zogenaamde onderzoeksresultaten manipuleert. Ik noem hier drie voorbeelden.

#1: Conclusies ongefundeerd, volgen niet uit onderzoek

De zogenaamde ’resultaten’ waar Fieldlab Evenementen mee naar buiten komt konden op geen enkele manier vanuit de onderzoeksopzet en onderzoeksvragen volgen.

Tekst in vette oranje hoofdletters: “Fieldlab: Met testen vooraf kunnen theaters veilg open“
Theaterkrant, 11 april 2021
Tekst: Indoorevenementen waarbij het publiek voornamelijk op één vaste plek zit, kunnen zo snel mogelijk weer plaatsvinden. Oók als er veel coronabesmettingen zijn. Dat concludeert Fieldlab Evenementen op basis van de eerste experimenten.
Het Parool, 11 april 2021
Tekst: “Onderzoekers Fieldlab na resultaten testevents: sta congressen en theater weer toe”
Volkskrant, 11 april 2021
Tekst: “Fieldlab: evenementen onder voorwaarden veilig, 1,5 meter loslaten”
NOS Nieuws, 11 april 2021
Witte tekst over een achtergrondbeeld van een zaal met een volle tribune met publiek. Tekst: “Fieldlab stelt voor zitevenementen ‘zo spoedig mogelijk’ weer toe te staan”
Nu.nl, 11 april 2021
Tekst: “Buitenevenement als voetbalwedstrijd kan veilig met helft publiek, zegt Fieldlab”
NOS Nieuws, 28 april 2021
Tekst: “Fieldlab-conclusie hoopgevend: ‘Mogelijk 50 tot 75 procent bezetting in de stadions’”
Twente Insite, 28 april 2021
Tekst: “Fieldlab: Sportwedstrijden met halfvol stadion onder voorwaarden prima te doen”
AD, 28 april 2021

#2: Ongewenste besmettingsdata weggewuifd

Ongewenste data die de vooraf uitgesproken conclusie van Fieldlab Evenementen in de weg zouden kunnen staan worden weggewuifd.

#3: ‘Hoofdwetenschapper’ teruggefloten

Ook met de communicatie omtrent onderzoek gaat het mis met Fieldlab Evenementen. Want wetenschappers die bereid waren hun naam aan deze lobbypraktijken te verbinden worden direct teruggefloten wanneer zij uitspraken doen die niet volgens plan waren.

Rechtvaardiging Fieldlab Evenementen afwezig

Nederland zit middenin haar derde golf van de coronavirus-epidemie. Ziekenhuizen zitten overvol, en iedere dag komen er duizenden nieuwe besmettingen bij. Grootschalige evenementen zijn, om goede redenen, op dit moment dan ook tijdelijk bij wet verboden.

--

--

chrismeyns.xyz

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store